instagramface lomary


تولیدی پوشاک لوماری

«از این پس محصولات فـاوری را با نام و نشان لـوماری دریافت نمایید »

گروه تولیدی لوماری پس از سال ها تلاش در زمینه تولید و ارائه مدل های متنوع ، با تکیه بر متخصصین واحد تولید و با توجه به اهمیت کیفیت و دوام محصولات تولید شده از یک سو و بررسی شناخت سلیقه و نیاز بانوی ایرانی از سوی دیگر ، همگام با برند های مطرح داخلی و خارجی ، با تغییر نام تجاری خود از فاوری به لوماری و باهدف افزایش رضایت مندی مشتریان گرامی و همسو شدن با استانداردهای جهانی نسبت به ارائه محصولات خود اقدام نموده و هدف اصلی خود را افزایش اعتبار برند لوماری میداند.


© lomary.com 2015.All rights reserved. Design by Ravand Parsian